Зварювальний факультет

Кафедри


Кафедра зварювального виробництва

Кафедра зварювального виробництва заснована 1935 року академіком Є. О. Патоном. Навчальна програма кафедри направлена на підготовку спеціалістів із розробки технологій зварювання, зварювальних матеріалів із заданими властивостями, проектування механічного обладнання, діагностики і прогнозування надійності та працездатності зварних констру-кцій, сертифікації та управління якістю у виробництві.

Кафедра готує бакалаврів та магістрів спеціальності "Технологія та устаткування зварювання".
Серед розробок кафедри слід відзначити:

  • технології зварювання та оснащення різних матеріалів та конструкцій з усіх галузей машинобудування;
  • схеми розрахунку імовірних деформацій зварних конструкцій для різних технологічних процесів;
  • схеми визначення основних параметрів режимів зварювання для різних способів;

На даний час кафедру очолює професор, д.т.н. В.В. Квасницький.


Кафедра електрозварювальних установок

Кафедра електрозварювальних установок заснована 1978 року професором В. П. Чернишом. Кафедра готує спеціалістів із розробки нових поколінь зварювального обладнання та робототехнологічних комплексів для зварювання, систем керування зварювальними установками та лініями на основі мікро-ЕОМ, у тому числі на базі розробки та використання математичних моделей та штучного інтелекту.

Кафедра готує бакалаврів та магістрів спеціальності "Зварювальні установки".
На кафедрі створено:

  • технологію та обладнання для підводного зварювання трубопроводів;
  • системи моніторингу якості у режимі поточного часу на основі нейронних мереж;
  • технологію та обладнання для зварювання із магнітним перемішуванням;
  • моделі обладнання та процесів зварювання з урахуванням їх фізичних особливостей;


Кафедра інженерії поверхні

Кафедра відновлення деталей машин була організована на Зварювальному факультеті НТУУ «КПІ» у 1989 р. із числа викладачів факультету. З 2010 року кафедра носить сучасну назву – кафедра інженерії поверхні.
Інженерія поверхні – галузь науки, на стику двох спеціальностей – Матеріалознавства та Прикладної механіки, яка об’єднує методи спрямованої зміни фізико-хімічних властивостей поверхневих шарів матеріалів шляхом деформування, модифікування, нанесення плівок, покриттів та захисних шарів.

Без функціональних покриттів сьогодні неможливо створення надійних технічних систем, сучасних автомобілів, літальних апаратів, різноманітних інструментів, машин та зброї. Технології інженерії поверхні є основою сучасних методів виготовлення 3D друку об’ємних виробів – від деталей машин до імплантатів та біологічних об’єктів.
Логічним результатом розвитку технологій інженерії поверхні, що інтегрували останні досягнення обчислювальної техніки, програмування, сучасних систем керування, стали нанотехнології, які радикально змінили наші уявлення про можливості матеріальних об’єктів. Вакуумні методи нанесення покриттів, за якими спеціалізуються наші випускники, є одним із основних інструментів нанотехнологій. На кафедрі інженерії поверхні викладаються всі відомі на сьогодні методи нанесення покриттів, в тому числі, із застосуванням сучасних джерел енергії: плазми, електронного променя, потоків високоенергетичних іонів.

Сьогодні кафедру очолює д.т.н., професор Смирнов І.В.


Наші партнери