Зварювальний факультет

Програми подвійного диплому

Програма подвійного диплому НТУУ «КПІ» – Університет Отто-фон-Геріке

За якими спеціальностями проводиться навчання?
Подвійний диплом КПІ – Отто-фон-Геріке можна отримати за трьома освітньо-кваліфікаційними напрямами (це напрями підготовки бакалаврів, до кожного з них може входити кілька спеціальностей для магістрів/ спеціалістів): інженерна механіка, інженерне матеріалознавство, зварювання.

Хто бере участь у програмі?
З боку НТУУ «КПІ» учасниками є механіко-машинобудівний інститут, інженерно-фізичний та зварювальний факультети, з боку Університету Отто-фон-Геріке – факультет машинобудування. Співпраця здійснюється через Спільний факультет машинобудування.

Яка загальна схема навчання?
Навчання за програмою подвійного диплому починається з першого курсу бакалаврату (якщо думка про доречність отримання такого диплому прийшла до вас пізніше – ви в прольоті). Протягом 4-х років бакалаврської підготовки студенти – майбутні магістри з подвійним дипломом змушені вечорами відвідувати додаткові заняття з німецької мови (а що робити – на четвертому курсі доведеться здавати іспит TestDAF: без сертифікату Deutsche Sprachpruefung fuer Hochschulzugang в магістратуру не візьмуть), а з третього курсу – ще й лекції за фаховими дисциплінами (лекції також читаються німецькою, причому до їх читання частково залучають професорів з Магдебурга). Додатково такі студенти повинні прикласти максимум зусиль для своєчасного складання екзаменаційних та залікових сесій (ну, можливо, не з першої спроби, але не забувайте, що для вступу в магістратуру необхідно мати певний середній бал). Також доведеться з’їздити на мовну та виробничу практику (відповідно, після другого та третього курсу; мовна практика проводиться на території України, виробнича – в Німеччині).

До навчання в магістратурі і, власне, отримання двох дипломів «за ціною одного» допускають тих, хто відповідає вимогам до магістрантів, які висуває КПІ (якщо десь вхопили трояка – не засмучуйтесь, згадайте про право на перескладання трьох предметів, але бажано такі ситуації заздалегідь врегульовувати під час сесій), успішно (хоча б на задовільну оцінку) склав усі заліки-іспити з додаткової програми, отримав сертифікат про знання німецької мови (будь-який не підійде, потрібен конкретний, якого вимагає німецький виш) та відбув обов’язкові практики.

Наступний етап навчання – магістратура за кордоном. Загалом на чужині доведеться провчитись 3 семестри, періодично повертаючись додому для врегулювання відносин із власним деканатом. У березні на другому році навчання відбувається захист дипломів у Німеччині, а у червні – в Україні.

Як взяти участь у програмі?
На початку навчання на першому курсі слід звернутись до відповідальної особи на факультеті – заступника декана Спільного факультету машинобудування (такі заступники є на кожному з трьох факультетів-учасників). Знання німецької мови на початку навчання не вимагається. Навчання на Спільному факультеті протягом бакалаврської підготовки здійснюється на контрактній основі (при цьому ви не обов’язково повинні бути студентом бюджетної форми навчання).

Контактна інформація
Сайт Спільного факультету машинобудування: http://gfm.kpi.ua/


Програма подвійного диплому НТУУ «КПІ» – Федеральний університет м. Уберландія

За якими спеціальностями проводиться навчання?
На сьогоднішній день подвійний диплом можна отримати за напрямом зварювання, але програма співпраці є міжуніверситетською, тому студенти інших факультетів також можуть брати в ній участь.

Хто бере участь у програмі?
З боку НТУУ «КПІ» активним учасником є зварювальний факультет, з боку Федерального університету – Laprosolda Group (Центр досліджень і розвитку зварювальних процесів).

Яка загальна схема навчання?
Хоча власне участь у програмі починається з магістратури, підготовку слід почати хоча б за рік до того, оскільки згідно вимог бразильського університету кандидат на навчання обов’язково повинен брати участь у науковій роботі. На момент вступу до магістратури у нього повинні бути доповіді на конференціях, статті, патенти і т.д.

Залежно від того, хто надає стипендію (власне центр Laprosolda або бразильське міністерство освіти), можливі дві схеми навчання.
Якщо стипендія від міністерства, виїзд до Бразилії відбувається в серпні між 4-м і 5-м курсом (маленька хистрість: на цей момент ви уже повинні скласти вступні іспити до магістратури і отримати рекомендацію до зарахування). У Бразилії протягом першого семестру студент виконує наукові дослідження за темою роботи та поглиблено вивчає португальську мову. Взимку відбувається зарахування до магістратури бразильського університету (це ж Південна півкуля, у них все не як у людей – навчальний рік починається в березні). Наступні 3 семестри студент навчається в магістратурі, складає бразильські сесії, пише та готує до захисту диплом. Після цього він повертається в Україну, і семестр навчається у КПІ (за навчальним планом це перший семестр 6-го курсу). Якщо він писав кваліфікаційну роботу португальською мовою, то додатково він повинен перекласти її українською, а якщо англійською – переклад не потрібен. Взимку (зазвичай, в лютому) відбувається захист диплому в КПІ.

Якщо стипендію надає центр Laprosolda, то студент навчається в КПІ семестр на 5-му курсі, у лютому виїжджає до Бразилії, там його зараховують до магістратури із відстрочкою початку навчання – доведеться прискореними темпами вчити та складати іспит з португальської. Повернення в Україну в цьому випадку відбувається також на перший семестр 6-го курсу уже із захищеним у Бразилії дипломом. Захист диплому в КПІ відбувається у лютому.
Студент самотужки не обирає вид стипендії, про кількість та вид грантів на навчання кожного року надає інформацію бразильська сторона.

Як взяти участь у програмі?
Протягом навчання в бакалавраті слід звернутись до відповідальної особи на факультеті (на зварювальному – заступник декана Чвертко Євгенія Петрівна), заповнити CV встановленого зразка, підготувати документи (бакалаврського диплому, шкільного атестату, характеристику від кафедри, копії статей, патентів, тез і т. д.). Кандидати повинні володіти англійською (або краще – португальською, але це не обов’язково) за фахом на достатньому рівні, щоб у Бразилії спілкуватись в лабораторії з місцевими співробітниками. Зарахування на навчання відбувається за конкурсом.

Контактна інформація
Сайт Федерального університету м. Уберландія: http://ufu.br/
Інформація про програму подвійного диплому: http://inter.weld.kpi.ua/uberlandia


Наші партнери