Зварювальний факультет

Міжнародна діяльність

Зварювальний факультет активно працює на міжнародній арені. Зокрема, співробітники факультету є діючими членами таких організацій як Міжнародний інститут зварювання, Європейська ферерація зварювання, Міжнародна спілка спеціалістів із якості та інших фахових товариств.

Факультет має ліцензію на навчання за програмами Міжнародного інституту зварювання, в рамках якої кожного року відбувається навчання групи студентів старших курсів.

Також студенти мають можливість навчання за кордоном в рамках програм подвійного диплому з вищими навчальними закладами Німеччини та Бразилії.

Учасниками міжнародної роботи є усі кафедри факультету: кафедра зварювального виробництва, кафедра електрозварювальних установок, кафедра інженерї поверхні.

Координацію робіт з міжнародної діяльності здійснює міжнародний офіс, очолюваний деканом факультету професором С.К. Фомічовим.


Наші партнери