Зварювальний факультет

Підготовка за міжнародними програмами

Міжнародна система підготовки персоналу зварювального виробництва

Міжнародний інститут зварювання – всесвітнє об’єднання виробничих, навчальних та інших пов’язаних із зварюванням та спорідненими процесами організацій більш ніж 50 країн світу.

Основні положення системи підготовки та атестації персоналу Міжнародного інституту зварювання:

  • забезпечити можливість навчання усім бажаючим;
  • забезпечити можливість просування та підвищення кваліфікації;
  • забезпечити однакові процеси навчання та атестації у різних країнах;
  • забезпечити можливість для мобільності учасникам навчальних програм.

Дипломи та сертифікати, видані за системою МІЗ, визнають усі промислово розвинені країни світу (додаткове підтвердження або нострифікація не потрібні).

На кваліфікації персоналу Міжнародного інституту зварювання прямо посилаються стандарти, що регламентують організацію та сертифікацію зварювального виробництва: ISO 14731, EN 1090, ISO 3834 та ін.

Спеціальні програми у навчальному центрі на базі Зварювального факультету

Міжнародний інженер зі зварювання (International Welding Engineer – IWE). Координатор зварювальних робіт із повним рівнем технічних знань (рівень C згідно стандарту ДСТУ ISO 14731:2008).Стандартний курс підготовки триває 460 годин. Курс передбачає проміжну атестацію або вступні випробування (4 тестових іспити). Для студентів, які отримали диплом бакалавра зварювання на Зварювальному факультеті НТУУ «КПІ», курс підготовки триває 290 годин без проміжної атестації та вступних випробувань. Допуск до навчання здійснюється після отримання освітнього рівня “бакалавр”. Фінальна атестація складається із 4-х письмових (тести) та практичного іспиту.

Міжнародний технолог зі зварювання (International Welding Technologist – IWT). Координатор зварювальних робіт із стандартним рівнем технічних знань (рівень S згідно стандарту ДСТУ ISO 14731:2008). Стандартний курс підготовки триває 360 годин. Курс передбачає проміжну атестацію або вступні випробування (4 тестових іспити). Для студентів, які навчались на зварювальному факультеті НТУУ «КПІ» за скороченою формою навчання, за умови складання усіх екзаменаційних сесій курс підготовки триває 40 годин без проміжної атестації та вступних випробувань. Допуск до навчання здійснюється у 6-му семестрі. Для випускників технікумів технічних спеціальностей, які навчаються на зварювальному факультеті НТУУ «КПІ», курс підготовки триває 80 годин без проміжної атестації та вступних випробувань. Допуск до навчання здійснюється у 8-му семестрі. Для студентів, які отримали диплом бакалавра зварювання на Зварювальному факультеті НТУУ «КПІ», курс підготовки триває 40 годин без проміжної атестації та вступних випробувань. Допуск до навчання здійснюється після отримання освітнього рівня “бакалавр”. Фінальна атестація складається із 4-х письмових (тести) та практичного іспиту.

Міжнародний інспектор зі зварювання (International Welding Inspector – IWI). Персонал із забезпечення якості зварювання, рівні B (базовий), S (стандартний) та С (повний). Стандартний курс підготовки триває від 110 (рівень В) до 230 (рівень С) годин із проміжною атестацією.
Для осіб із дипломами Міжнародних інженерів та технологів зі зварювання курс підготовки триває 40 (рівень В), 65 (рівень S) або 100 (рівень С) годин без проміжної атестації та вступних випробувань. Допуск до навчання здійснюється після отримання кваліфікації IWE або IWT. Для осіб, які навчались у бакалавраті на зварювальному факультеті НТУУ “КПІ” можливий допуск до іспитів за рівнем В без додаткового навчання. Допуск здійснюється у 1-му семестрі 5-го курсу. Фінальна атестація складається із письмового (тести) та практичного іспиту.


Наші партнери