Зварювальний факультет

Спільний факультет

Заступник декана Спільного факультету машинобудування
на зварювальному факультеті

кандидат технічних наук, доцент

Стреленко Наталія Михайлівна

тел. (044) 204-82-40Зварювальний факультет входить до складу заснованого у 2002 році Спільного факультету машинобудування Національного технічного університету України «КПІ» і Магдебурзького університету ім. Отто фон Геріке. Спільний факультет - міждержавна та міжвузівська установа, яку створено з метою вдосконалення підготовки фахівців для задоволення потреб машинобудівних та металургійних підприємств України, що працюють із країнами ЄС, а також спільних українсько-німецьких фірм та організацій.
За напрямом «Зварювання» на Спільному факультеті здійснюється підготовка магістрів зварювання, які вільно володіють німецькою мовою, європейськими стандартами в галузі зварювання та споріднених процесів і технологій, знаються на сучасній зварювальній техніці та обладнанні. Спільний факультет підтримує підготовку наукових кадрів за спеціальністю «Зварювання та споріднені процеси і технології» в рамках виконання міжнародних науково-дослідних робіт.

Навчання у Магдебурзі для студентів зварювального факультету здійснюється на базі Інституту матеріалознавства та зварювання. Інститут надає можливість здобуття базової освіти в області матеріалознавства, технології та обладнання виготовлення й обробки матеріалів, зварювання та споріднених процесів і технологій, а також променевої обробки матеріалів. Одними з головних напрямків науково-дослідної діяльності Інституту є розробка та вдосконалення способів та процесів одержання нероз’ємного з’єднання сучасних металічних матеріалів, а також дослідження механізмів утворення гарячих тріщин при зварюванні. Поруч із застосуванням традиційних способів зварювання та паяння, велика увага приділяється також і дослідженню гібридних променево-дугових технологій, які відкривають нові можливості в області з’єднання матеріалів. Сучасні вимоги до забезпечення як належного рівня експлуатаційних властивостей матеріалу зварного з’єднання, так і тривалої міцності та надійності зварної конструкції вцілому, зумовлюють широке впровадження в наукову діяльність Інституту та учбовий процес методів комп’ютерного моделювання. Важливе значення для автомобільної індустрії, енергетики, хімічної промисловості, медицини, мікросистемної техніки та інших науково містких галузей відіграють науково-дослідні роботи Інституту в області розробки та подальшого вдосконалення технологій з’єднання нових матеріалів із обмеженою здатністю до зварювання


Наші партнери