Зварювальний факультет

Порядок присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам

Затверджено новий порядок присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам.

З його текстом ви можете ознайомитись на сайті верховної ради україни: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0183-16


Наші партнери