Зварювальний факультет

Вступ на 1 курс (за дипломом молодшого спеціаліста)

Маючи диплом молодшого спеціаліста, ви маєте право вступати на основі свого диплома до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» на перший курс, але навчатись за скороченою програмою 3 роки, замість 4. Вступ проводиться на освітній рівень бакалавра – це перший рівень вищої освіти.

Якщо обрана спеціальність у «КПІ ім. І. Сікорського» входить до Додатоку 2 до Умов прийому до вищих навчальних закладів в 2019 році, ви маєте право скласти вступні випробування з предметів, потрібних для вступу, або перезарахувати оцінки, одержані на Зовнішньому незалежному оцінюванні, й претендувати на місця за державним замовленням, якщо вони надаються за цією спеціальністю.

Перелік споріднених спеціальностей

Факультет проводить навчання бакалаврів зі спеціальності 131 "Прикладна механіка". Після закінчення першого курсу ви маєте змогу вибрати одну з трьох спеціалізацій:

Ключові дати

  • 10-22 липня 2019 р. – прийом заяв та документів
  • 23-25 липня 2019 р.. – проведення вступних випробувань
  • 26 липня 2019 р. – оприлюднення результатів конкурсу у вигляді рейтингового списку вступників
  • 27-31 липня 2019 р. – виконання вступниками вимог до зарахування на місця державного замовлення
  • 1 серпня 2018 р. – зарахування вступників за державним замовленням
  • 7 серпня 2019 р. - зарахування вступників за кошти фізичних та юридичних осіб

Освітні програми

Етапи вступної кампанії та розклад роботи Приймальної комісії

Правила прийому університету

Положення про прийом на навчання для здобуття освітнього рівня магістра та за індивідуальними програмами підготовки бакалавра на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» у 2018 році


Наші партнери