Зварювальний факультет

Вступ на 1 курс (за дипломом молодшого спеціаліста)

Маючи диплом молодшого спеціаліста, ви маєте право вступати на основі свого диплома до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» на перший курс, але навчатись за скороченою програмою 3 роки, замість 4. Вступ проводиться на освітній рівень бакалавра – це перший рівень вищої освіти.

Якщо обрана спеціальність у «КПІ ім. І. Сікорського» входить до Додатоку 2 до Умов прийому до вищих навчальних закладів в 2018 році, ви маєте право скласти вступні випробування з предметів, потрібних для вступу, або перезарахувати оцінки, одержані на Зовнішньому незалежному оцінюванні, й претендувати на місця за державним замовленням, якщо вони надаються за цією спеціальністю.

Якщо екзамени складаються у Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», потрібно подати документи з 12 липня по 24 липня включно! Екзамени розпочнуться з 25 липня.

Перелік споріднених спеціальностей


Етапи вступної кампанії та розклад роботи Приймальної комісії

Правила прийому до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» в 2017 році

Положення про прийом на навчання для здобуття освітнього рівня магістра та за індивідуальними програмами підготовки бакалавра на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» у 2018 році

Наші партнери