Зварювальний факультет

Вступ на 5 курс (магістратура)

Набір проводиться на спеціальність 131 - Прикладна механіка

Подача документів:
 • перший етап – з 2 липня по 6 липня
 • другий етап – з 23 липня по 03 серпня
Вступні випробування:
 • перший етап – з 7 липня по 14 липня
 • другий етап – з 4 серпня по 10 серпня
Випробувань два – вступне фахове випробування та іноземна мова.

Програми вступних фахових випробувань та додаткових фахових випробувань розміщуються на сайтах факультетів та інститутів та на сайтах відповідних кафедр.

Перелік документів для вступу:

 • паспорт або інший документ, що засвідчує громадянство (оригінал та копії)
 • диплом бакалавра (оригінал та копії)
 • додаток до диплому бакалавра (оригінал та копії)
 • творчі досягнення, якщо такі наявні (наукові статті за обраною спеціальністю)
 • військовий документ (для хлопців; оригінал та копії)
 • ідентифікаційний код (оригінал та копії)
 • чотири фотографії

Копії завіряються у відбіркових комісіях факультетів та інститутів за наявності оригіналу. Для подання документів у відбіркових комісіях потрібно залишити копії документів.


Програма фахових випробувань
Програма додаткових фахових випробувань

Етапи вступної кампанії та розклад роботи Приймальної комісії

Правила прийому університету

Положення про прийом на навчання для здобуття освітнього рівня магістра та за індивідуальними програмами підготовки бакалавра на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» у 2018 році

Програма вступного екзамену з іноземної мови

Наші партнери