Зварювальний факультет

Освітні програми

Освітні програми “Зварювання та споріднені процеси і технології“, що визначають:

  • вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання за цією програмою;
  • перелік навчальних дисциплін і логічну послідовність їх вивчення;
  • кількість кредитів ЄКТС, необхідних для виконання цієї програми;
  • очікувані результати навчання (компетентності, знання і уміння), якими повинен оволодіти здобувач відповідного ступеня вищої освіти.

Наші партнери