Зварювальний факультет

Аспірантура

Факультет забезпечує підготовку кадрів вищої кваліфікації (докторів та кандидатів наук) за спеціальністю 05.03.06 - Зварювання та споріднені процеси і технології.


Паспорт спеціальності

05.03.06 - ЗВАРЮВАННЯ ТА СПОРІДНЕНІ ПРОЦЕСИ І ТЕХНОЛОГІЇ

І. Формула спеціальності.
Галузь науки і техніки, яка вивчає природу зв'язків та закономірностей фізичних і хімічних явиш при утворенні нероз'ємних з'єднань металевих, металокерамічних та органічних матеріалів в атмосферних умовах, у вакуумі та під водою з застосуванням джерел нагрівання на основі перетворення електричної, хімічної, механічної та інших видів енергії в теплову; розробляє перспективні способи, технології та обладнання для зварювання, наплавлення, паяння, нанесення покриттів, а також термічного різання та інших споріднені процесів; створює наукові засади і засоби керування якістю нероз’ємних з'єднань; розробляє методи проектування, виготовлення, оцінки міцності, надійності та довговічності зварних конструкцій і виробів з функціональними покриттями.

ІІ. Напрямки досліджень.
Теоретичні основи процесів зварювання та інших споріднених процесів і технологій Моделювання фізичних і хімічних явищ при утворенні нероз’ємних з'єднань та нанесені покриттів.
Фізико-металургійні процеси при зварюванні, наплавленні, паянні та інших споріднених процесах. Зварюваність матеріалів, здатність їх до паяння. Проблеми нанесення покриттів.
Вплив термодеформаційного циклу в процесі формування нероз’ємних з'єднань на їх якість та технологічну міцність.
Металургійні та технологічні проблеми створення та виробництва електродних та присадкових матеріалів, припоїв, порошків, флюсів та інших.
Принципи створення сучасного багатофункціонального обладнання для реалізації технологій з'єднання матеріалів плавленням, тиском, паянням і ті., для нанесення покриттів термічного різання та інших споріднених процесів
Автоматизація та роботизація зварювання та споріднених процесів і технологій.
Напружено-деформований стан зварних виробів та конструкцій, методи його експериментальної і розрахункової оцінки та засоби керування.

ІІІ. Галузь науки, з якої присуджуються наукові ступені:
Технічні науки.

Затвер. постановою президії ВАК України від 14.06.07 р. № 47-08/6

Наші партнери