Зварювальний факультет

Аспірантура

Факультет забезпечує підготовку фахівців вищої кваліфікації третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти із здобуттям наукового ступеня доктор філософії у галузі знань - 13 Механічна інженерія, за спеціальностями:

  • 131 Прикладна механіка – кафедра зварювального виробництва, кафедра електрозварювальних установок, кафедра інженерії поверхні;
  • 132 Матеріалознавство – кафедра інженерії поверхні.

Прийом документів до аспірантури - з 27 серпня по 31 серпня 2018 року;
Вступні випробування до аспірантури будуть проводитися - з 03 вересня по 12 вересня 2018 року, в такій послідовності:

  • 03 вересня – додаткове фахове випробування (у формі співбесіди, оцінка: рекомендований до вступу/ не рекомендований до вступу для осіб, які мають вищу освіту не за спеціальністю, яка обрана для вступу до аспірантури);
  • з 03 по 07 вересня 2018 р. – вступний іспит з іноземної мови;
  • 10, 11 або 12 вересня 2018 р. – вступний іспит із спеціальності.

Графік з даними про час та аудиторії в яких будуть проводиться вступні випробування до аспірантури буде опублікований на сайті після затвердження.

Програми додаткового фахового випробування та вступного іспиту наведені у доданих файлах.

Програма підготовки аспірантів (PhD) і магістрів кафедри зварювального виробництва
Програма підготовки аспірантів (PhD) і магістрів кафедри електрозварювальних установок
Програма підготовки аспірантів (PhD) і магістрів кафедри інженерії поверхні


Наші партнери