Зварювальний факультет

Наукове товариство студентів та аспірантів зварювального факультету

Наукове товариство студентів та аспірантів ЗФ (НТСА ЗФ) – організація студентів та аспірантів факультету, основними цілями якої є:

  • формування успішної людини – випускника ЗФ;
  • cприяння науковій та творчій роботі студентів та аспірантів, створення можливостей для їх ефективної роботи та розвитку;

Наукове товариство студентів та аспірантів ЗФ є секцією наукового товариства студентів та аспірантів НТУУ „КПІ”.

НТСА ЗФ є одним з організаторів щорічної міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених „Зварювання та супутні технології”. За підсумками кожної такої конференції виходить збірник доповідей її учасників.

НТСА ЗФ організовує:

  • відвідування студентами міжнародних промислових виставок, які включають тематику зварювальних технологій;
  • екскурсії на профільні виробництва у Києві та по всій Україні;
  • відвідування відкритих лекцій відомих вчених на різноманітні тематики.

В планах товариства поглиблення співробітництва з молодими науковцями Інституту електрозварювання ім. Є. О. Патона НАН України та розширення міжнародних зв’язків з науковими колективами, які займаються дослідженнями у спорідненому напрямку.

Голова НТСА ЗФ входить до складу Студентської Ради факультету у якості голови наукового відділу.

Членом НТСА ЗФ може стати будь-який студент, що бажає займатися науковою, творчою або організаційною роботою.


Наші партнери