Зварювальний факультет

Студенська рада

За сьогоднішніх тенденцій розвитку вищої освіти в Україні, сміливо можна сказати, що розвиток цієї галузі без залучення безпосередніх учасників цього процесу, тобто студентів, має значно менше перспектив. Адже, в такому випадку виникає значний вакуум у обміні інформацією, яка має мати вигляд так званої "інформаційної вертикалі", тобто доводитись до всіх учасників навчально-виховного, наукового та інших процесів. За таких умов значне місце в нашому процесі займають органи студенського самоврядування.

Студенське самоврядування - це самостійна громадська діяльність студентів по реалізації функцій управління вищим навчальним закладом. Студенське самоврядування є важливим елементом удосконалення навчально-виховної роботи. Його діяльність спрямована на інтенсифікацію процесів зростання соціальної активності у студенському середовищі, ініціативності та відповідальності за доручені справи, а також сприяння гармонійному розвитку особистості студентів, набуття ними якостей та навичок лідера, організатора, керівника. Дуже важливим аспектом студенського самоврядування є те, що воно виражає інтереси усіх студентів вищого навчального закладу, незалежно від раси, політичних, релігійних та інших переконань. У зв'язку з цим на органи студентського самоврядування покладається відповідальна місія враховувати інтереси всіх студентів, що у свою чергу є важливим завданням. При цьому слід дотримуватись основної мети студентського самоврядування - сприяння сумлінному виконанню студентами своїх обов'язків з одночасним захистом їх законних прав та інтересів, а також надання їм можливості гармонійного, творчого та інтелектуального розвитку.

Важливу роль студенське самоврядування має зайняти у процесі працевлаштування студентів. Адже, сьогодення потребує не просто осіб з вищою освітою, а кваліфікованих фахівців у відповідній галузі. Для цього важливим елементом у процесі підготовки таких фахівців є мотивація. Частину вирішення цієї задачі повинні взяти на себе органи студенського самоврядування, проводячи агітаційно-роз'яснювальну роботу серед студентів і закликаючи їх отримувати в першу чергу знання, а не тільки диплом про вищу освіту. Саме в студенські роки люди найбільш активно долучаються до цінностей культури, оволодівають навичками суспільно-політичної діяльності, різко розширюють коло спілкування. Цьому сприяє сама атмосфера вищої школи.

Олійник Анастасія

Гова Студентської Ради ЗФ

olejnasta@gmail.com

Зінченко Сергій

Заступник Голови Студентської Ради ЗФ


Наші партнери